Teamsegling och att sitta i samma båt

Det finns en rad olika seglingstyper som har tagits fram för att grupper av människor ska få en trevlig upplevelse samtidigt som de lär sig vikten av samarbete och hur det är att vara fast några dagar i en enda båt med relativt lite utrymme om man jämför med vardagslivet. När man sitter i en segelbåt långt ute till havs är det inte bara att sticka iväg om man inte kommer överens eller blir uttråkad. Då gäller det att vara samarbetsvillig och att inte underskatta förmågan att lösa konflikter på ett sakligt och intelligent sätt.

Från dessa tankar har man nu utvecklat teamseglingen som innebär att en grupp hyr en segelbåt under en viss tid och genom varje persons roll i båten, ska man träna upp sin kommunikationsförmåga och samarbetsvilja under seglingen. Genom att sitta i samma båt är det helt enkelt nödvändigt att diskutera och föra en dialog för att komma dit man vill och detta kan både utveckla ens personlighet samt ge upphov till nya bekantskaper och en ny syn på saker och ting.

Det roliga med teamsegling är att det kan gå hur som helst och man kan också lätt se vilken roll olika personer tar på sig i en grupp.