Att segla på bästa sätt

Det beror naturligtvis på vilken båt man har och vilken utrustning man använder, men det finns några grundregler samt olika seglingssätt att ta fasta på när man ger sig ut på de sju haven.

Grunderna i segling

i vilken båt man än sitter, gäller det att driva fram båten med hjälp av seglen och vinden. Genom att veta varifrån vinden kommer, ska seglet sättas upp i en viss riktning så att de aerodynamiska krafterna kan påverka seglen och därigenom båtens framfart. Seglet ska trimmas med hjälp av de anordningar som finns och ska vara mer eller mindre löst skotat, beroende på vilket sätt man seglar på. I vissa fall ska seglet vara mycket hårt skotat, medan det i andra fall nästan ska fladdra.

Sätt att segla på

Är man en inbiten seglare, har man definitivt hört alla begrepp utan och innan och vet precis vad de betyder. Men för de lite mindre erfarna ska en förklaring ges i de olika segelsätten.

För det första kan ordet segelsätt översättas med bog, dvs segelbogen.

  • Att kryssa eller segla i bidevind betyder att man seglar i sicksack mot vinden. Man ska segla så nära vinden som möjligt för att få upp farten. Allteftersom man byter bog måste man också vända staget så att båten manövreras på rätt sätt.
  • Seglar man i halvvind, innebär det att vinden blåser mot sidan av båten, dvs att båten och vinden utgör en 90 graders vinkel. Seglen är långt skotade så att de nästan har samma vinkel som vinden själv.
  • Vid slör kommer vinden in i seglet snett bakifrån och det ser ofta ut som om seglet är runt som en bulle framifrån. Även i slör har seglen nästan samma vinkel som vinden och det är just i dessa segelbog som man får upp den högsta farten.
  • Läns är det fjärde segelsättet och innebär segling i medvind med 90 graders skotade segel. Vinden kommer då rakt bakifrån och fyller seglen som en påse. Då talar man om plattläns. Negativ läns är istället när vinden kommer snett bakifrån och bommen sitter framför masten. Denna metod är en aning enklare än plattläns och de flesta båtar föredrar att antingen segla i negativ läns eller att inte gå längre än slör. Det beror också på vilken typ av båt man har.