Starta en segelklubb

Sverige är fullt av segelklubbar och segelsällskap för seglare att bli medlem i, att lära sig segla och umgås med likasinnade. Kanske har du själv funderingar på att ta ditt eget seglarintresse till en ny nivå och bilda en egen segelklubb eller med andra parter. Om det legat och grott länge det här med att starta seglarklubb eller seglarskola, så ska du läsa vidare här.

Bilda en klubb

Vem som helst har rätt att bilda en seglarklubb och registrera sig i Svenska Seglarförbundet. Det gäller således att du går ihop med några brinnande seglarsjälar och hittar en lokal, skapar en logga och låter intresset för segling ta överhanden. Dock ska även klubben överleva och det bästa sättet är då att bilda en seglarskola som tar in avgifter. Det här med ekonomi är en viktig del hos alla typer av företag eftersom det är så man kan köpa in nya inventarier och erbjuda förmåner till medlemmar och så vidare. När ett företag behöver snabba pengar så kan en checkkredit fungera alldeles förträffligt och detsamma gäller ett seglarsällskap som är i behov av likvida medel. Dock bör den finansiella planeringen ligga er alla varmt om hjärtat innan ni ens startar upp en klubb. Kolla budget och med vilka ni går ihop så att ni alla kan vara med och bidra.

Erbjud seglarskola

Ett relativt säkert kort för att hålla seglarklubben flytande så att säga, är att erbjuda en seglarskola och lektioner till folk eller barn. Många lär eller vill lära sig segla redan i unga år så en klubb för yngre kan vara ett alternativ, speciellt i områden där det finns pengar och där föräldrar gärna vill att deras barn ska gå i deras fotspår eller hålla på med en bra hobby med status. En seglarskola kan också kännetecknas som en säker rekryteringskälla där du får in fler kunniga personer som i sin tur bidrar till klubbens goda rykte.

När du startar en seglarskola finns det mycket att ta fasta på.

  • Vilka båtar behöver ni?
  • Hur ska upplärningen se ut?
  • Instruktörer?
  • Vilket kursutbud ska ges?
  • Hur ser kursmaterialet ut?
  • Ska ni hålla tävlingar?
  • Finns det chans till samarbete och sponring?
  • Värdegrundsfrågor och föreningsarbete med mera?

Många är de frågor som hopar sig när en klubb ska bildas eller en seglarskola ska bli en del av klubben. Men det är samtidigt ett mycket intressant företag detta med att erbjuda seglarkurser till människor. Det är ett perfekt sätt att få folk att känna samhörighet och även ha något roligt att göra under årets varmare månader. Och eftersom seglarsäsongen börjar relativt tidigt och avslutas en bra bit in på hösten så finns det gott om utrymme för roliga stunder ute på havet.