Olika typer av segelbåtar

Kölbåtar

En kölbåt har en stabil köl som till stor del består av ballast och är till för att sänka tyngdpunkten på båten och samtidigt ge den en stabilare gång och undvika att båten kränger. Man seglar då mer upprätt och båten hör överlag till de större varianterna av segelbåtar.

Optimistjolle

Den enklaste varianten av segelbåt och den bästa för nybörjare och ovana seglare är optimistjollen. Den kan man börja segla med redan som åttaåring och det anordnas även juniortävlingar med optimistjolle. Eftersom den är så enkel och billig hör den till den vanligaste segelbåten i världen.

Man känner igen en optimistjolle dels pga. den lilla storleken, dels genom symbolen på seglet som ser ut som ett Q. Symbolen står för International Optimist. Skrovet är också fyrkantigt.

Segelkanoter

Segelkanoterna som liknar en kanot med segel, finns i klasserna A-E. De är dock betydligt bredare än vanliga kanoter och snabba för sina storlekar.

Segelkatamaraner

Katamaraner finns även som motorbåtar och ser ungefär likadana ut med två skrov jämte varandra. Dessa två parallella skrov gör att de både är rymligare, snabbare och stabilare än vanliga båtar. Katamaranerna tillverkas med breda och stora skrov, alternativt med smala skrov som sitter längre ifrån varandra. Dessa katamaraner är lättare och används ofta till tävlingar då de går snabbare.

Trimaraner

Som man kan gissa på namnet, har trimaranen tre skrov – ett stort huvudskrov och två mindre.

Man får då större segelyta och dessutom en större yta att vara på under tiden man seglar, vilket har gjort att familjer kan utnyttja det ena skrovet som sovplats ute till havs. De trimaraner som används för kappseglingssyfte, kan gå så snabbt som uppemot 40 knop, men de är också utrustade och byggda med dyra material för att inte bli för tunga, vilket påverkar farten.